Persondatapolitik

Persondatapolitik

1. Generelt

1.1 Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver mig, og som jeg indsamler om dig, som led i et terapeutisk forløb, eller som bruger af mine tjenester, herunder ved færden på min hjemmeside. I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger jeg indsamler, hvordan jeg håndterer dine oplysninger mm. Det er en god ide at læse denne politik og henvende dig til mig, hvis der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. 


På www.lindavalbjorn.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.


2. Dataanvarlig

2.1 Den dataansvarlige, som står for behandling af dine personoplysninger er: 

Psykoterapeut MPF

Linda Valbjørn

Vestergade 67,

8370 Hadsten

Tlf. 21661634

Mail: lindavalbjorn@gmail.com

CVR nr. 33130406


2.2 Alle spørgsmål vedrørende nuværende politik, behandlingen af dine oplysninger, samt mistanke om manglende overholdelse af skal i første omgang rettes til undertegnede: Linda Valbjørn, tlf. 21661634, mail: lindavalbjorn@gmail.com 


3. Formål med behandling af dine personoplysninger

3.1 Linda Valbjørn er forpligtet til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at jeg kan give dig de ydelser, du efterspørger - ydelser som for eksempel psykoterapi eller supervision. Samtidig skal jeg kunne leve op til de forpligtelser, jeg har som psykoterapeut - herunder tavshedspligten.    


4. De oplysninger, som jeg behandler om dig

4.1. Når du vælger at gå i terapi hos Linda Valbjørn, indsamler jeg følgende almindelige Personoplysninger direkte fra dig: Navn, mobilnummer og mailadresse. Men aldrig cpr. nr eller adresse. Jeg indsamler som udgangspunkt ingen særlige kategorier af personoplysninger om dig. Når du vælger at gå i terapi eller supervision hos Linda Valbjørn, accepterer du, at jeg skriver lidt om indholdet af terapien eller supervisionen med dig fra gang til gang, for at jeg kan sikre en professionel og respektfuld behandling af dig. Disse oplysninger er underlagt min tavshedspligt, og derfor alene til brug af undertegnede. 


5. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

5.1. Jeg opbevarer dine personoplysninger, samt indholdet af mit arbejde i min computer, som der kun er adgang til via mit fingeraftryk eller kode. 

5.2. Mens du går i terapi eller modtager supervision hos mig, opbevarer jeg dine personoplysninger. Hvis du ønsker dine personoplysninger slettet, skal du meddele mig det på mail jf. punkt 2.1.

5.3. Når du er stoppet med at modtage mine ydelser, så vil jeg opbevare dine personoplysninger i en periode for, at jeg kan hjælpe dig bedst muligt, hvis du skulle få brug for mine ydelser på et senere tidspunkt. 


6. Dine rettigheder

6.1. Indsigt: Du har ret til indsigt i de personoplysninger, som jeg behandler om dig. Ved at skrive til mig, kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som jeg har registreret om dig. Jeg vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

6.2. Besigtigelse og sletning: Du har ret til at modtage og besigtige dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har ret til at anmode om sletning af de personoplysninger, som jeg behandler om dig. Jeg vil imødekomme din anmodning i det omfang, det er nødvendigt.  

6.4. Tavshedspligt: Du har til enhver tid ret til at forvente tavshedspligten overholdt i forhold til de oplysninger, som jeg sidder inde med. 

6.5. Tilbagekaldelse af samtykke: Da behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. 

Du kan skrive til: lindavalbjorn@gmail.com for at gøre brug af en eller flere af ovenstående rettigheder. Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovenstående rettigheder.  


7. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger
7.1. Hvis du ikke ønsker at afgive de personoplysninger, som jeg beder om, så kan det have den konsekvens, at jeg ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger. 


8. Opdatering af denne politik

8.1. Linda Valbjørn er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Jeg gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overenstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. 

8.2. Eventuelle ændringer, jeg måtte foretage i den nuværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side.