Terapi til forældre

Individuel terapi til forældre

Jeg vil gerne hjælpe dig som forældre, med at håndtere dine tanker og følelser, så du kan få overskud til at være den forældre, som du ønsker at være for dit barn eller teenager.


Jeg tilbyder dig et trygt rum, hvor du kan dele de svære følelser og tanker, du oplever i samspillet med dit barn. Jeg vil gerne hjælpe dig med at håndtere dine følelser og tanker, så du kan have overskud til at støtte og hjælpe dit barn til at trives og udvikles i hverdagen. 


Vi kan, som forældre nogle gange føle os magtesløse og mislykkede, når vores børn og unge mistrives eller reagerer på måder, som vi ikke forstår. Det kan indimellem være svært at finde det fornødne overskud til at rumme og støtte vores barn, når vi selv skal agere i en presset hverdag med f.eks. arbejde, praktiske ting, forpligtelser og andres forventninger.


Det kan være svært at finde overskud til at støtte og lytte til dit barn, hvis du selv er presset. Det er derfor vigtigt, at du som forældre arbejder med at håndtere dine egne tanker og følelser, hvilket jeg gerne vil tilbyde min hjælp til.

Jeg tilbyder hjælp til forældre...

  • Er du usikker på, om du gør det rigtige som forældre?
  • Føler du dig usikker på forældrerollen?
  • Har du et barn eller ung i mistrivsel?
  • Mangler du overskud til dit barn i hverdagen?
  • Føler du dig magtesløshed overfor dit barn?
  • Kan du have svært ved at lytte og forstå dit barn?
  • Er du i tvivl om, hvordan du skal støtte og hjælpe dit barn i hverdagen?
  • Har du svært ved at sætte grænser og sige "nej" til dit barn?
  • Har du svært ved at håndtere konflikterne med dit barn? 

"De fleste forældre vil gerne være nærværende overfor deres børn, men det kan være udfordrende i

en presset hverdag"